colombia giraldo

Het verhaal achter: Colombia Giraldo

Dit verhaal heeft betrekking op het product Colombia Giraldo.

Herkomst

De regio is van oudsher guerrillagebied waardoor het tientallen jaren ontoegankelijk is geweest. Het conflict heeft ongeveer 60 jaar geduurd en de lokale bevolking heeft hier flink onder geleden.

Voornamelijk doordat ze altijd tussen rivaliserende groepen in stonden (guerrilla, para-militairen en het leger).

Pas toen de vredesonderhandelingen begonnen in 2012, trok de FARC zich terug en kon het gebied open voor invloeden van buitenaf en economische ontwikkelingen.

In 2018 heeft onze importeur zich hier gesetteld en zich hard heeft gemaakt voor betere educatie en koffieprijzen voor koffieboeren. Dit heeft bijgedragen aan meer stabiele inkomens in de regio.

Een mooie ontwikkeling voor een gebied met een rauw verleden, en méér dan mooie specialty koffies als resultaat!

  

Kwaliteit en prijs

Deze Colombiaanse koffiebonen komen van een verzamelstation waarin verschillende lots worden samengesteld door koffies van verschillende boeren met dezelfde kwaliteit te kunnen bundelen.

Dit geeft koffieboeren in de regio de kans om de koffiebonen met mindere kwaliteit apart te verkopen via andere kanalen waardoor ze een betere prijs kunnen vangen voor hun batches met de hoogste kwaliteit.

Elke batch moet telkens opnieuw gecupt en beoordeeld worden door onze importeur.

Dit is heel veel werk maar garandeert kwaliteit en consistentie.

Koffieboeren kunnen hun handel ook aanbieden aan andere concurrerende stations, maar krijgen bij dit station een bonus bovenop de marktprijs in ruil voor transparantie en kwaliteitscontrole. 

Milieu en omgeving

Onze importeur werkt samen met nationale en internationale partners aan milieuaspecten in Parque Nacional del Nevado De Huila. 

In deze zone zijn veel koffieboeren gesitueerd en daarom wordt er alles aan gedaan om de natuur zoveel mogelijk te herstellen. Onder andere worden er eco-washers geïnstalleerd, waarmee de hoeveelheid afvalwater wat in de rivieren belandt verminderd.

Koffieboeren moeten hier zelf ook een kleine bijdrage aan leveren. Ook is er samen met lokale milieu organisatie FUSAMDES een trainingsprogramma opgezet over herbebossing, composteren met micro-organismen en het planten van nieuwe koffie variëteiten voor commerciële doeleinden. 

Dit verhaal heeft betrekking op het product Colombia Giraldo.